Bioresonantie

Een revolutionaire techniek in de gezondheidszorg

Heb je last van een (chronische) aandoening, (fysieke of emotionele) pijn, onverwerkt trauma? 
Of wens je ondersteuning tijdens de menopauze, bij het ontgiften van je lichaam, het verbeteren van je sportprestaties of het optimaliseren van een ander fysiek proces? 

Bio-resonantie is een revolutionaire techniek die via resonantie (samen-trillen) jouw fysieke lichaam helpt om zijn natuurlijke balans te herstellen.

In een kleine 5 minuten scant het bioresonantie-toestel je hele lichaam op duizenden parameters. Het brengt hierna de meest aandacht behoevende punten van je gezondheid (op dat moment) in kaart. Zo krijgt Geert, onze bioresonantietherapeut een beeld van alle gebieden waar jouw lichaam het meest uitgesproken uit balans is.

Geert zal vervolgens een aantal programma's opstarten om de oorzaak van deze disbalansen te onderzoeken. Deze kunnen bijvoorbeeld samenhangen met opgelopen trauma, een verstoring in de meridianen, blokkades in bepaalde chakra's enz.

Via de Eductor worden daarna de voor jou gepaste trillingsfrequenties (balancerende pulsen) doorgestuurd. Deze zorgen ervoor dat de betreffende disbalansen opgeheven worden en dat jouw lichaam terug in (bio)resonantie komt met zijn eigen originele blauwdruk (=herstel van gezondheid).

bioresonantie

HET biofeedback TOESTEL DAT WIJ GEBRUIKEN

In het Centrum voor Natuurlijk Welzijn werken we met het Eductor toestel. De Scio eductor quantum biofeedback is uitgerust met een "trivector" en biedt hierdoor de mogelijkheid om het lichaam driedimensionaal te meten (fysisch, emotioneel én energetisch). Dit is niet bij alle bioresonatietoestellen het geval. 

Wij opteren om te werken met een gelijkaardig toestel om tot een holistische kijk op een probleem te kunnen komen. De ervaring vertelt ons immers dat een ziekte in zo goed als alle gevallen gelinkt is aan een onverwerkte emotionele of traumatische ervaring. Soms uit een relatief ver verleden. Ook hier dient dus naar gekeken te worden om cliënten naar een blijvende oplossing te kunnen leiden!

BEHANDELMOGELIJKHEDEN MET DE EDUCTOR

Deze vorm van bioresonantie kan gebruikt worden om zo goed als elke vorm van disbalans in het menselijke systeem te detecteren en op te heffen.

Klik HIER voor een zeer gedetailleerd overzicht van de behandelmogelijkheden met de Eductor. En lees er ook meer over de hogerbewuste manier waarop wij het bioresonantietoestel inzetten. 


OPGELET : We stellen op geen enkel ogenblik een diagnose. We passen ook nooit medicatie aan en geven géén adviezen hieromtrent. Dit alles dien je te doen onder toezicht van en in overleg met je arts.

HOEVEEL SESSIES HEB JE NODIG?

Dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klacht (oorzaak en duur van de ziekte + de algehele staat van gezondheid van de persoon). Gemiddeld bekeken zijn mensen geholpen na zo'n 3 à 5 sessies. Maar soms is 1 sessie voldoende. 

De frequentie van de sessies wordt geval per geval bekeken en tijdens de 1e behandeling met de cliënt besproken. 

TARIEVEN BIORESONANTIE


Eerste sessie             +-90 min.         130 euro

Volgende sessies    +-60 min.         95 euro

XL-sessies                  +-90 min.          130 euro

GEERT'S OPLEIDINGEN ~ bioresonantie

Niet onbelangrijk wanneer je met de Eductor werkt: welke opleidingen genoot je als facilitator?! 

Want om optimaal met dit soort bioresonantieapparaat te kunnen werken dien je over een zeer solide kennis van de werking van het menselijke lichaam te beschikken!! 

Zelf leerde ik, Veerle, bioresonantie kennen, een 10-tal jaar geleden, toegepast door iemand die hier niet in opgeleid was. Iedereen kan namelijk een toestel aanzetten en op knopjes drukken, maar de linken leggen en de juiste pistes volgen: dat is een kunst! Na een aantal sessies merkte ik dan ook geen verbetering op en parkeerde ik bioresonantie als "super interessant maar weinig succesvol". Totdat ik Geert leerde kennen.

Geert volgde de volledige opleiding van de levensschool. Dat zijn 4 cursusjaren waar je dieper het menselijke lichaam gaat verkennen. De inhoud kan je HIER bekijken.

Bovendien studeerde hij met onderscheiding af als bioresonantietherapeut in een specifieke bioresonantieopleiding bij José Hoogeveen in Nederland. Deze opleiding voorziet in én eist een supergedetailleerde kennis (!) over de werking van een menselijk lichaam. Zelfs méér nog dan dat je er echt met het toestel leert werken. Dit laatste wordt aangegeven als een persoonlijk ontdekkings- en ontwikkelingsproces. Hetgeen het ook echt is. Want de mogelijkheden met de Eductor zijn zo immens groot, dat iedere facilitator andere pistes zal volgen bij een bepaald issue. 

Hoe succesvol bioresonantie jou kan helpen hangt dus veel af van de (medische) kennis en óók van het bewustzijnsniveau van degene die je begeleidt. Toch wel iets om in je achterhoofd te houden wanneer je kiest voor bioresonantie.