Bioresonantie

Een revolutionaire techniek in de gezondheidszorg

Hoe werkt BIORESONANTIE?

Elk menselijk orgaan en bouwdeeltje (eiwit, enzyme, mineraal enz.) heeft door zijn unieke moleculaire samenstelling ook een uniek elektromagnetisch veld. En hierdoor dus een specifieke trillingsfrequentie. Wanneer deze trilling verstoord wordt door toxinen, parasieten, onverwerkte emoties enz kan het orgaan niet functioneren op haar volle capaciteit. En wanneer de belasting te groot wordt, ontstaan ziekte en pijn.

Alhoewel het soms jarenlang duurt vooraleer een blokkade in de trillingsfrequentie voelbaar wordt in een fysieke orgaan (zich toont als een ziekte), is deze wel al eerder energetisch leesbaar in de elektromagnetische vibratie ervan. 

Een bekwaam energetisch heler kan dit soort verstoringen intuïtief oppikken. De wetenschap heeft de afgelopen decennia echter ook belangrijke ontwikkelingen gemaakt op dit gebied. Zo is er een uiterst compleet en veelzijdig biofeedback systeem ontwikkeld (in eerste instantie met als doel om astronauten te kunnen ondersteunen tijdens hun verblijf in de ruimte) dat zelfs de kleinste onevenwichten en stressfactoren kan meten én corrigeren tot op celniveau. 

bioresonantie

HET biofeedback TOESTEL DAT WIJ GEBRUIKEN

In het Centrum voor Natuurlijk Welzijn werken we met het Eductor toestel. De Scio eductor quantum biofeedback is uitgerust met een "trivector" en biedt hierdoor de mogelijkheid om het lichaam driedimensionaal te meten (fysisch, emotioneel én energetisch). Dit is niet bij alle bioresonatietoestellen het geval. 

Wij opteren om te werken met een gelijkaardig toestel om tot een holistische kijk op een probleem te kunnen komen. De ervaring vertelt ons immers dat een ziekte in de meeste gevallen gelinkt is aan een onverwerkte emotionele of traumatische ervaring. Soms uit een relatief ver verleden. Ook hier dient dus naar gekeken te worden om cliënten naar een blijvende oplossing te kunnen leiden!

HOE ZIET EEN SESSIE ER UIT?

Als cliënt krijg je elektroden op je polsen, enkels en voorhoofd geplaatst (via een enkel- en hoofdbandje, volkomen pijnloos). Deze elektroden staan in verbinding met het bioresonantietoestel en geven de gemeten frequenties door aan een computerprogramma. 

In een kleine 5 minuten scant het toestel je hele lichaam op duizenden parameters. Het brengt hierna de meest aandacht behoevende punten van je gezondheid (op dat moment) in kaart. Zo krijgt Geert, onze bioresonantietherapeut een beeld van alle gebieden waar jouw lichaam het meest uitgesproken uit balans is.

Geert zal vervolgens een aantal programma's opstarten om de oorzaak van deze disbalansen te onderzoeken. Deze kunnen bijvoorbeeld samenhangen met opgelopen trauma, een verstoring in de meridianen, blokkades in bepaalde chakra's enz.

Via de Eductor worden daarna de voor jou gepaste trillingsfrequenties (balancerende pulsen) doorgestuurd. Deze zorgen ervoor dat de betreffende disbalansen opgeheven worden en dat jouw lichaam terug in (bio)resonantie komt met zijn eigen originele blauwdruk (=gezondheid).

bioresonantie

BEHANDELMOGELIJKHEDEN MET DE EDUCTOR

Deze vorm van bioresonantie kan gebruikt worden om zo goed als elke vorm van disbalans in het menselijke systeem te detecteren en op te heffen.

Klik HIER voor een zeer gedetailleerd overzicht van de behandelmogelijkheden met de Eductor. En lees er ook meer over de hogerbewuste manier waarop wij het bioresonantietoestel inzetten. 


OPGELET : We stellen op geen enkel ogenblik een diagnose. We passen ook nooit medicatie aan en geven géén adviezen hieromtrent. Dit alles dien je te doen onder toezicht van en in overleg met je arts.

HOEVEEL SESSIES HEB JE NODIG?

Dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klacht (oorzaak en duur van de ziekte + de algehele staat van gezondheid van de persoon). Gemiddeld bekeken zijn mensen geholpen na zo'n 3 à 5 sessies. Maar veel mensen ervaren na 1 sessie al een beduidend verschil.

De frequentie van de sessies wordt geval per geval bekeken en tijdens de 1e behandeling met de cliënt besproken. 

TARIEVEN BIORESONANTIE


Eerste sessie             +-90 min.         120 euro

Volgende sessies    +-60 min.         90 euro

XL-sessies                  +-90 min.          120 euro

BELANGRIJKE OPMERKING IVM BIORESONANTIE

Een factor die (onbewust) kan meespelen in het succes van de behandeling (bij om het even welke therapeut of therapievorm) is de bereidheid van de cliënt om de emotionele component in zijn/haar verhaal aan te gaan. 

Het bioresonantietoestel dat we gebruiken bij Natuurlijk Welzijn zal hiertoe steeds ondersteunende pulsen uitzenden. Want ook emotionale trauma's kunnen gedetecteerd (en zelfs gedateerd) worden met de innovatieve techniek van de Scio quantum feedback. 

Het kan echter zijn dat cliënten het erg moeilijk vinden om hun emoties aan te kijken en te doorvoelen. In dat geval is het een grote meerwaarde om 1 of meerdere sessies te ontvangen bij Veerle, onze specialist rond innerlijk kindwerk en intuïtief energetische heling. Geert zelf faciliteert naast de sessies bioresonantie ook sessies energetische regeneratie om de cliënt via het fysieke lichaam toegang te helpen krijgen tot diepere lagen emotionele lading. 

Diepe trauma's veronderstellen immers vaak een noodzaak aan fysieke nabijheid (contact) alsook een onbetwistbaar gevoel van geborgenheid om te kunnen transformeren. Lees hier meer over het gevoelsmatige luik in ons aanbod.

GEERT'S OPLEIDINGEN HIEROMTRENT

Ook niet onbelangrijk natuurlijk wanneer je met de Eductor werkt: welke opleidingen genoot je als facilitator?! 

Want om optimaal met dit soort bioresonantieapparaat te kunnen werken dien je over een zeer solide kennis van de werking van het menselijke lichaam te beschikken!! 

Zelf leerde ik, Veerle, bioresonantie kennen, een 10-tal jaar geleden, toegepast door iemand die hier niet in opgeleid was. Iedereen kan namelijk een toestel aanzetten en op knopjes drukken, maar de linken leggen en de juiste pistes volgen: dat is een kunst! Na een aantal sessies merkte ik dan ook geen verbetering op en parkeerde ik bioresonantie als "super interessant maar weinig succesvol". Totdat ik Geert leerde kennen.

Geert volgde de volledige opleiding van de levensschool. Dat zijn 4 cursusjaren waar je dieper het menselijke lichaam gaat verkennen. De inhoud kan je HIER bekijken.

Bovendien studeerde hij met onderscheiding af als bioresonantietherapeut in een specifieke bioresonantieopleiding bij José Hoogeveen in Nederland. Deze opleiding voorziet in én eist een supergedetailleerde kennis (!) over de werking van een menselijk lichaam. Zelfs méér nog dan dat je er echt met het toestel leert werken. Dit laatste wordt aangegeven als een persoonlijk ontdekkings- en ontwikkelingsproces. Hetgeen het ook echt is. Want de mogelijkheden met de Eductor zijn zo immens groot, dat iedere facilitator andere pistes zal volgen bij een bepaald issue. 

Hoe succesvol bioresonantie jou kan helpen hangt dus veel af van de (medische) kennis en óók van het bewustzijnsniveau van degene die je begeleidt. Toch wel iets om in je achterhoofd te houden wanneer je kiest voor bioresonantie.