Gezonde mannelijke energie is niet agressief noch controlerend maar ondersteunend en respectvol. Gezonde mannelijke energie stelt je in staat om je volledige potentieel te bereiken, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Onze vader als belangrijkste voorbeeld van mannelijke energie.

Het belangrijkste voorbeeld over hoe mannelijke energie eruit ziet, krijgen we in onze kindertijd via onze vader door. 

Was jouw vader iemand met gezonde mannelijke energie? Steunde hij je moeder? Bood hij haar de nodige veiligheid zodat ze zich helemaal kon richten op jou (en haar eventueel andere kinderen)?  Kon hij aanwezig blijven bij elke vorm van emotionele wanorde in het gezin zonder ervan weg te vluchten (op welke manier of in welke vorm dan ook)? Stond hij stevig in de wereld en kon hij zijn boodschap en/of talenten erin uitdragen en verderdelen? Respecteerde hij jouw grenzen? Heeft hij jou verteld dat je waardevol bent en in staat te bloeien in deze wereld door te doen wat je hart verlangt?

Velen (zoniet iedereen) onder ons hebben een stuk(je) “gezonde” vaderfiguur moeten missen. We groeiden op met een fysiek of emotioneel afwezige vader. Of met een vader die zijn kracht mis-bruikte en destructief aanwezig was. “ZO” ziet mannelijke energie eruit dachten we toen onbewust. En zo integreerden we mannelijke energie bijgevolg in ons celgeheugen.


De gewonde mannelijke energie.

Op latere leeftijd gaat het gemis aan gezonde(re) mannelijke energie dat iemand met zich meedraagt vaak opspelen. Dat kan door triggers via een partner, die op een bepaalde manier de vroeger opgelopen (vader)wonde in herinnering brengt. Bijv. door niet voor je te kunnen kiezen (niet in staat tot commitment), door je hetzelfde gevoel van waardeloosheid te geven, door ontrouw te zijn, door misbruik of geweld naar jou of de kinderen, door afwezig te zijn wanneer hij nodig is enz enz. 

Ook kan het gemis dat je opliep zich uiten in een gebrek aan gezonde daadkracht in jezelf.
Grenzen stellen, voor jezelf opkomen of je missie in de wereld zetten is dan eveneens een hele klus en je lijkt er nooit aan toe te kunnen komen.


Heling van het gewonde mannelijke in jezelf.

Je kan je relatie met het mannelijke helen door de relatie met je vader in alle kwetsbaarheid aan te kijken en daar heling in aan te brengen. Dit dient steeds vanuit jezelf te vertrekken. Want ervan uitgaan dat het van je vader dient te komen, zal NOOIT werken. Door de pijn in jezelf aan te gaan, zal je merken dat de situatie in de buitenwereld uiteindelijk wel langzaamaan zal beginnen shiften. (Zo binnen… zo buiten….!!!)

Wil je verandering in je celgeheugen aanbrengen zodat je vervullender relaties aan kan trekken in je leven? Zodat oude emotionele ballast definitief gelost kan worden? En zodat jouw eigen kinderen niet hoeven her-beleven wat tot hier toe via jullie familiesysteem overgeërfd werd? (jouw relatie met je kinderen zal dus vanzelf ook een upgrade krijgen)

Geert en ik bieden verschillende modaliteiten en vormen aan om jou hierin te ondersteunen! Neem gerust een kijkje op onze website voor meer info. 

PS: de relatie met je moeder (de vrouwelijke energie in jezelf) helen is minstens even belangrijk natuurlijk. Zeker voor vrouwen. Maar daarover een andere keer meer. 


Voorbeeld — ervaring van Geert.

Als illustratie deel ik graag een stukje tekst dat Geert schreef nav zijn eigen deelname aan een “VADER sprong” weekend bij Peggy Quaaden :

Gisteren was ik nog eens aanwezig op een opstellingendag.

Deze dag had als thema “de vader-wonde aankijken”. Durven aankijken of vader al dan niet gezond aanwezig was in het gezin van oorsprong, en de bijbehorende wonde ‘nemen’ (= aangaan en doorvoelen ipv ervan wegvluchten). 

Vooral voor mannen is het vader-thema erg belangrijk. Want wanneer ze hun mannelijke daadkracht wensen op te (kunnen) nemen, is een gezonde relatie met de vader nodig.

Twee jaar geleden stond ik er nog voor mezelf, tijdens mijn 2-jarige opleiding systemisch werk. Nu werd ik gevraagd door de lesgeefster om te komen helpen als extra respresentant. 

Het loslaten van emotionele pijn zorgt voor diepere verbinding met de ander/de partner en het leven.

Ik werd opgesteld in verschillende rollen, zowel die van de vraagsteller, maar ook als vader, grootvader en overgrootvader. Prachtig om in mijn lijf te ervaren wat er gebeurt als vastgeroeste dynamieken in beweging komen. En wat er gebeurt wanneer een diepere bewustwording en het loslaten van oude emotionele pijn zorgt voor diepere verbinding met de ander/de partner en het leven.

De dag zat voor mij dan ook vol met kippenvel momenten en veel tranen. Maar ook werd er gelachen. Waar ik in de ene opstelling vol trots stond te kijken naar de andere mannen in de familie, stond ik in een andere opstelling te bibberen op mijn benen.

In nog een andere opstelling kon ik voelen hoe veilig de vleugels van een moeder kunnen zijn, om onder te (ver)schuilen. Maar tegelijkertijd dat dat niet de plaats is voor een jongen om man te kunnen worden. Daarvoor is de weg naar de vader nodig. Durven en mogen rusten bij de vader geeft kracht. Een gezonde mannelijke (daad)kracht. Het is als man dus zeker niet makkelijk wanneer er een gemis was daaraan in je jeugd. Opstellingenwerk en ander energetisch werk kan dit helpen helen. 

Mijn eigen evolutie in het aanwezig blijven.

Het voelen van deze dynamieken heeft mij (Geert) gisteren ook weer een stukje verder laten zakken in mijn eigen verhaal. Dat er vooral één is van rouw nemen en durven voelen.

Ik kan weer een stukje meer verzachten, aanvaarden en aanwezig blijven bij wat zich aandient in mijn eigen leven. 

Een heel verschil met vroeger, toen ik vaak ging vluchten wanneer er gevoel gevoeld diende te worden. In alcohol bijvoorbeeld, overmatig sporten of uitchecken wanneer er in mijn partnerrelaties emoties geuit of besproken dienden te worden. Ik kon hierbij niet aanwezig blijven toen. Dat is een typisch kenmerk voor het gewonde mannelijke.


Begeleiding van anderen in het helen van de mannelijke energie.

Ik pas de principes van opstellingenwerk sinds mijn opleiding ook toe in mijn werk als gezondheidsbegeleider, in de sessies die ik faciliteer. Vooral tijdens de regeneratie en de TTC maar ook tijdens mijn sessies bioresonantie bekijk ik met de cliënt vaak het gezin van oorsprong en de dynamieken die er speelden.

Gezondheid is immers een zeer complex gegeven, erg verbonden met de menselijke geest en gekwetstheden. Met vaak hele oude gekwetstheden die we als kind opliepen en die ons onderbewust parten blijven spelen.

Wens je op de hoogte te blijven van ons aanbod? Schrijf je gerust hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Naast interessante info over de nieuwste helingstechnieken ontvang je ook regelmatig gratis materiaal waar je zelf mee aan de slag kan.


Tags


You may also like

Familiesysteem helen

Familiesysteem helen
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}