In deze blog vertel ik je hoe bioresonantie werkt en waarom bioresonantie toepassen met de scio Eductor specifieke voordelen biedt.

Het ontstaan van ziekte en pijn, vanuit electromagnetisch oogpunt

Elk menselijk orgaan en bouwdeeltje (eiwit, enzyme, mineraal enz.) heeft door zijn unieke moleculaire samenstelling ook een uniek elektromagnetisch veld. En hierdoor dus een specifieke trillingsfrequentie. Wanneer deze trilling verstoord wordt door toxinen, parasieten, onverwerkte emoties enz kan het orgaan niet functioneren op haar volle capaciteit. En wanneer de belasting te groot wordt, ontstaan ziekte en pijn.

Verstoring in het lichaam is energetisch leesbaar

Alhoewel het soms jarenlang duurt vooraleer een blokkade in de trillingsfrequentie voelbaar wordt in een fysiek orgaan (zich toont als een ziekte), is deze wel al eerder energetisch leesbaar in de elektromagnetische vibratie ervan. 

Een bekwaam energetisch heler kan dit soort verstoringen intuïtief oppikken. De wetenschap heeft de afgelopen decennia echter ook belangrijke ontwikkelingen gemaakt op dit gebied. Zo is er een uiterst compleet en veelzijdig biofeedback systeem ontwikkeld (in eerste instantie met als doel om astronauten te kunnen ondersteunen tijdens hun verblijf in de ruimte) dat zelfs de kleinste onevenwichten en stressfactoren kan meten én corrigeren tot op celniveau. 

Deze techniek zal meer en meer zijn plaats gaan krijgen. We zien dit al in de populariteit van de “Healy”, een vereenvoudigde versie van bioresonantie, waar je als leek mee kan werken.


De scio Eductor quantum biofeedback 

Met de eductor, een professioneel toestel, kan het lichaam dankzij een trivector systeem driedimensionaal gemeten worden (fysiek, emotioneel én energetisch).

Het voordeel van zo’n trivectormeting is dat je tot een holistiche kijk op een probleem kan komen. De ervaring leert ons immers dat een ziekte zo goed als altijd gelinkt is aan een onverwerkte emotionele ervaring, soms uit een ver verleden. Ook deze emotionele impact dient in beschouwing genomen te worden om iemand blijvend van een fysiek probleem te helpen herstellen. 

Met de scio eductor is dit mogelijk en kan er ingetuned worden op de oorzaak van de disbalans/blokkade, op alle lagen van het bewustzijn. 

Doordat het toestel ook de informatie stuurt om het lichaam zijn balans te helpen herstellen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam er daarna aan de slag. 


Aanvulling op de Eductor

Tijdens om het even welke sessie waarin een pijnstuk aangeraakt wordt, is het belangrijk dat de cliënt zich optimaal kan openstellen. Zo ook tijdens een sessie met de eductor.

Ik creëer daarom steeds een aanvullend veld, ondersteund door mijn gidsen. En ik zorg in de meeste gevallen ook voor begeleiding via meditatie terwijl de corrigerende pulsen uitgestuurd worden. Dit alles, heb ik vastgesteld, versterkt de werking van de pulsen via de bioresonantie aanzienlijk. Want het is uiteindelijk steeds het onderbewustzijn van de cliënt dat bepaalt hoe diep er gewerkt/toegelaten kan worden. 


De behandelmogelijkheden met de Eductor

Om een beeld te krijgen van de problematieken die met de eductor aangepakt kunnen worden klik HIER. Je leest er ook iets meer over mijn specifieke manier van werken, mijn visie op ‘ziekte’ en de opleidingen die ik volgde. De persoon die de behandeling faciliteert is voor de cliënt immers even belangrijk als het toestel. 

Benieuwd naar de andere revolutionaire behandelmethoden die we aanbieden in ons centrum voor Natuurlijk Welzijn? Klik dan HIER.

Warme groet,

Wens je interessante (en belangrijke!) informatie te ontvangen omtrent gezondheid, bewustzijnsgroei en vooruitstrevende therapievormen? Vul dan hieronder je gegevens in en we bezorgen je onze nieuwsbrief. We houden je daarin ook op de hoogte van de cursussen / workshops die we organiseren. We delen er af en toe ook over onze persoonlijke levenslessen en de uitdagingen die we overwonnen.
 
No worries: we respecteren je privacy en geven geen informatie door aan derden.


Tags


You may also like

Familiesysteem helen

Familiesysteem helen
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}