Elke verstoring in ons optimaal functioneren komt voort uit een emotionele blokkade die ergens in de loop van ons leven is ontstaan. In 90% van de gevallen gedurende onze kindertijd. De innerlijke verharding, die ons als kind diende als beschermingsmechanisme om met bepaalde moeilijke emoties of situaties om te kunnen gaan, zorgt na verloop van tijd echter voor een voelbaar vastlopen van levensenergie. Met als gevolg psychische en/of fysieke klachten van allerlei aard.

Wanneer deze blokkade dankzij liefdevolle aandacht "los" durft laten, komt de energie die zich is gaan vastzetten (op spieren, gewrichten, organen,..) terug vrij en wordt heling mogelijk.

Ontdek hieronder welke wegen jij kan bewandelen met ons om je natuurlijke welzijn te hervinden.

Een unieke combinatie van bioresonantie en multidimensionale heling.

Een laagdrempelige vorm van diepgaande heling. Je ontvangt via 2 helers en 2 modaliteiten.

Wanneer je emotionele problematieken in privé-begeleiding wenst aan te kijken en te transformeren.

Of wanneer je klaar bent voor een grote sprong in je bewustwordingsproces.


Om op een zachte manier een betere stroming te openen in je fysieke lichaam. 

Idealiter afgewisseld te ontvangen met multidimensionale heling.