Energetische regeneratie

Energetische regeneratie is een vorm van energetisch lichaamswerk en is erop gericht het lichaam te ondersteunen en aan te moedigen in zijn zelfregenererende capaciteit. Deze fysieke (zelf)regeneratie wordt gefaciliteerd door het aanspreken van de grootste energiereserves van een menselijke lichaam, dewelke liggen opgeslagen in onze botten.

HOE GAAN WE TE WERK?

Door het aanraken en activeren van specifieke punten op de botstructuur, geven we het lichaam op een zeer zachte manier de kans om zijn basisevenwicht te herstellen. De betere energetische doorstroming die daardoor in gang treedt, leidt tot een diepe ontspanning.  Ook maakt ze diepe onderliggende blokkades los die de kans krijgen getransformeerd te worden.

Zoals reeds aangegeven, wordt er zeer zacht gewerkt. Toch kan het lichaam sterk reageren op deze techniek. Dit hangt volledig af van de blokkades die meespelen. Ook kunnen er emotionele ladingen vrijkomen. Of kan men lichte schokjes door het lichaam voelen heentrekken. Dit laatste is een teken dat er dieperliggende spanning wordt ontladen. 

Geert combineert deze techniek met zijn gave als energetisch heler, met zijn opleiding als systemisch werker (hij duikt in je familiesysteem) én met de TTC techniek (talking to the chakra's - zoals geleerd bij Pepita Luiten). 

De ervaring leert dat er op deze manier in kortere tijd diepere resultaten optreden. En dit alles op een zeer zachte, liefdevolle manier.

ps: Je ontvangt deze behandeling op een massagetafel onder een dekentje. Je (graag losse) kledij mag je aanhouden. 

regeneratie

HOEVEEL SESSIES ZIJN ER NODIG?

Persoonlijke groei verloopt in verschillende fases of lagen. Bij elke behandeling staat het lichaam toe dat er een iets diepere laag aangeraakt wordt. Denk hierbij aan de ui, die ook laagje per laagje loslaat. 

Telkens je je lichaam met deze techniek ondersteunt, kan meer levensenergie vrij gaan stromen. En komt er meer energie ter beschikking voor herstel en regeneratie op die plekken waar dat nodig is. Meestal merk je na een 3 à 5-tal sessies al een duidelijk verschil met hoe je je voelde (over een bepaald thema in je leven) vóór je aan de sessies begon.

PRIJSLIJST ENERGETISCHE REGENERATIE

Sessie van 60 min. 

Sessie van 90 min.

75 euro

95 euro

Sessie van 60 min. 

Sessie van 90 min.

60 euro


90 euro