De SKB-bloedtest

In een SKB-bloedtest wordt met andere parameters gewerkt dan in een reguliere bloedafname (in een buisje). Dit biedt een aantal voordelen. Zoals: 

 • De SKB-test geeft inzicht in de stofwisseling die in de cel plaatsvindt. Meer bepaald kan ze laten zien of de cel voldoende functioneert en waar de celstofwisseling eventueel verstoord is. Het gaat dus om een intracellulaire meting.
 • Omdat deze meting ook laat zien in welke mate er verstoringen zitten in de stofwisselingsprocessen, kan je preventief gaan werken, ipv pas beginnen bijsturen wanneer de verstoringen dermate groot zijn geworden dat er ziektesymptomen optreden. 
 • Een ander groot voordeel van de SKB-test is dat hij een overzicht biedt van het totale functioneren van het lichaam. Dit in tegenstelling tot reguliere bloedonderzoeken die enkel een aantal lichaamsprocessen in beeld brengen. 
 • En als laatste kan de SKB-bloedtest helpen ontdekken waar er verdere reguliere onderzoeken nodig zijn, indien de behandelend arts hier geen zicht op heeft.

In onze blog lees je HOE de SKB-bloedtest wordt afgenomen, WAT je er allemaal uit kan aflezen en VOOR WIE deze test interessant is. 

Tarief voor een SKB-test

Je betaalt 140 euro. Hierin is inbegrepen : 

 • het aan je toesturen en daarna interpreteren van een online anamnese (gebeurt vóór de sessie)
 • het opnemen van de bloedstaaltjes (vingerprikje) en het bezorgen hiervan aan het labo
 • een NRT-test  (samen met de opname van de staaltjes: duur sessie: 60 min.)
 • het analyseren van de SKB bloedresultaten (na +-7 werkdagen komt de uitslag hier toe)
 • het opstellen van een uitgebreid begeleidingsplan ahv alle bevindingen (anamnese, NRT test, SKB uitslag)
  Je ontvangt dit plan via e-mail

Hierin is niet  inbegrepen:

 • de kost van de bloedanalyse in het labo. Het gaat hier om +- 60 euro die je rechtstreeks aan het labo overmaakt.
 • de kost van de produkten die je eventueel dient te bestellen in een online apotheek


In de meeste gevallen is 1 test voldoende. Tenzij er een zware of chronische problematiek speelt. In dat geval is het aangeraden om na een half jaar de test te herhalen om de vooruitgang te meten.

Het kan ook zijn dat Geert na een 2-3 tal maanden een nieuwe NRT-meting voorstelt om te kijken naar eventueel dieperliggende lagen die dan pas aangepakt kunnen worden. (De kost voor een losse NRT-sessie is 65 euro)
Alles hangt dus vanzelfsprekend af van JOUW unieke hulpvraag en fysieke toestand. 

Deze sessies kunnen enkel geboekt worden op maandag en dinsdag.

Belangrijke info vooraleer de test plaatsvindt

Om een zo duidelijk mogelijke uitslag te krijgen is het belangrijk om:

 • Vanaf 3 dagen vóór de test geen enzymsupplementen meer in te nemen
 • Bij voorkeur de test niet af te laten nemen op de 3 dagen vóór en de 3 dagen ná de menstruatie. Heb je je menstruatie op de dag van de test: gelieve dit aan mij te melden, dan vermeld ik dit op het formulier en wordt er rekening mee gehouden.

Wij werken samen met het labo van RP Sanitas Humanus. Lees wat ze zelf vertellen over de SKB-test in deze folder.

Hoewel de SKB bloedtest betrouwbare informatie oplevert, vervangt hij het reguliere bloedonderzoek niet.